ECShop V2.7.3 UTF-8 gốc chính thức phát hành

Tải về ECShop V2.7.3 UTF-8 (tiếng anh và tiếng trung)
Link từ ecshop.com

Ecshop có gì mới và nổi bật ở phiên bản 2.7.3 này?

- Như thường lệ là sửa lỗi bảo mật ở phiên bản cũ.
- Tiếp theo là cải thiện 1 số tính năng trong việc xử lý đơn hàng và thanh toán.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét